Disclaimer

J.P. de Ruijter Fotografie en Design

Aan betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze site is uiterste zorg besteed.
Wij behouden het recht de inhoud van de informatie te wijzigen.
Wij garanderen geen foutloze werking en/of ononderbroken toegankelijkheid van de website.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor op deze site vermelde hyperlinks en/of de werking daarvan, noch voor de inhoud van de sites waarnaar de hyperlinks verwijzen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of onjuistheden, met alle gevolgen van dien en/of het verspreiden van onjuiste informatie via deze elektronische weg.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig ontvangen van berichten via deze site en/of het verwerken daarvan.